KARAR NO:  

KARAR TARİHİ: 

KARARIN KONUSU: APARTMAN YÖNETİM HİZMETİNİN  YÖNETİM ŞİRKETİNE DEVREDİLMESİ

KATILANLAR: 

 

İLGİLİ KARARIN METNİ

       Binamızın, bu tarihten sonraki aidat, yakıt, demirbaş, vs. tahsilat ve ödeme işinin İZGİ BİNA VE SİTE YÖNETİMİ TURİZM GIDA İNŞAAT SAN.LTD. ŞTİ. 'nce yapılmasına bu şirketin gerek site sakinlerine gerekse üçüncü şahıslara karşı dava açmaya,ihtar çekmeye,gerektiğinde bankada vadesiz hesap açmaya,hesaptan para çekmeye,ödenmeyen aidatlara %5 gecikme zammı uygulayarak icra takibi yapmaya,ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunmaya,bilgi istemeye,belge istemeye,sitemizle ilgili tüm idari işlemleri yapmaya,Vergi dairesi başkanlığı, SGK kurumları, PTT,Belediyeler, tapu dairelerine bildirimde bulunmaya,elektronik ortamda E-Şifre almaya yetkili kılınmasına,daha sonraki tarihlerde yapılacak genel kurullarda aksine bir karar alınıncaya kadar bu yönetim şirketinin çalışmasının devamına karar verilmiştir.Bu şirket ile ilgili hangi süre,ücret ve şartlarda bu hizmetlerin alacağına dair Yönetim Kurulu Başkanı'na sözleşme yapması hususunda yetki verilmesine karar verilmiştir.