Yönetim planınızı KMK ve ilgili yasalara uygun olarak sağlıyoruz.

Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve tedarikçiler hakkında gerekli yasal ve hukuki işlemleri sağlıyoruz.

İcra takibi işlemleri bina adına davalarınızın takibi,

firmalar ile yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesi, konularında sizlere yardımcı oluyoruz.